Gaan we planten eerder introduceren en planten op een terrein of gaan we ze op een natuurlijke manier aantrekken zodat ze vanzelf komen groeien?
Het is veel logischer om samen te werken met de natuur en we kunnen haar neiging om vanzelf bomen en allerlei gewassen te laten groeien in ons voordeel gebruiken.
De plaats zijn voor de teelt van granen en knollen en waar ruimte is voor heggen, windkeringen, zonnecirkels en een boomgaard.
Bijen zorgen voor de noodzakelijke bevruchting en vergroten door hun nuttige werk de oogst aanzienlijk.Gelukkig zorgen twee basisprincipes uit het bostuinieren voor een positief bodemleven: het veelvuldig gebruik van mulch en de bodem zoveel mogelijk ongestoord laten (nooit spitten of ploegen).Fase 2 : grotere stikstofbindende planten en kleinere houtachtige gewassen zaaien die 4 tot 5 jaar doorleven of zelfuitzaaiend zijn (smeerwortel, bernagie) en ook mulch en voeding aanbrengen (maar reeds een volgende stap in de successie zijn).Planten die veel water nodig hebben, komen best dicht bij de watervoorraad.Voor dat het water in de grond spotify cadeaukaart albert heijn kan circuleren en de sapstroom in de planten op en neer kan gaan en zou ook de ' aura ' van een plant stimuleren en versterken waardoor insecten wegblijven gezien ze enkel de zwak stralende planten opruimen.Dit kan, naast voedsel, ook een bijkomende inkomstenbron zijn.Red de planeet: woestijnen worden snel vruchtbare eettuinen dankzij permacultuur en bostuinieren, dus overal gratis en voldoende voedsel en bodemherstel.Met andere woorden, het helpt dus nogal bij Mars-achtige klachten, maar de hop zelf is Neptunisch in haar werking.De twaalfde kolom bevat extra informatie over maak je eigen bureau enkele andere toepassingsgebieden van de plant.
Ontwerp (Design nadien maken we een ontwerp (of zelfs verschillende gedetailleerde ontwerpen) en een werkplan om alles uit te voeren.
Samenwerken met de natuur is een levenslang leerproces, zowel in de praktijk op het terrein als theoretisch via boek, video en andere mensen.
De bedden met klimplanten in noord-zuid richting plaatsen zodat ze elkaar geen zonlicht ontnemen.
Enkele belangrijke energiebronnen zijn zon, water, wind en biomassa (die aanwezig is in planten, bomen, brandhout, vlees, melk, vis, honing,.).
Een voedselbos is vooral ook een leef, woon, werk en speelgebied waar schoonheid en recreatie van belang zijn, hou daar rekening mee bij het ontwerp.
Bovendien helpen deze vaste planten het onkruid, ongedierte en onderhoud te minimaliseren, terwijl ze een vruchtbare grond opbouwen en een rijke verscheidenheid aan allerlei gewassen opleveren.En nu: zelf aan de slag!Neem de tijd om te zitten en te observeren!Bostuinieren is holistisch en driedimensionaal tuinieren.Maar ook andere randen zijn van belang.'Let nature take its course' herinnert er ons aan dat we een permacultuur systeem ontwerpen gemodelleerd op de processen in de natuur.Enkele nectarplanten en insectenplanten: beemdkroon, betonie, muntsoorten, ossentong, toorts, salie, bernagie, lavendel, longkruid, akelei, en nog vele kruiden en andere planten.Waarom zou je nog giftige pesticiden en herbiciden gebruiken als bepaalde planten, insecten en dieren de schadelijke indringers en plagen opruimen.Alsemgier tegen rupsen, bladluizen en galmijt.Een minder voor de hand liggend voorbeeld is een vijver aanleggen op een hoger gelegen veld zodat de zwaartekracht het water naar het huis brengt.