Uit reacties van sinterklaasvierders blijkt zonneklaar dat er hooguit sprake kan zijn van onbedoeld kwetsen.
Hierdoor weten we nu dat roomse milieus in kokosyoghurt maken van kokosmelk Amsterdam al in 1828 een levende Sint kenden.
19 november 2018 De Blokkeerfriezen waren blijkbaar zoete engelen, want tijdens de intochten van dit jaar hebben hooligans in diverse steden demonstranten van Kick Out Zwarte Piet uitgescholden en met eieren bekogeld.
Een verre neef van Sinterklaas, de lente-apostel Sint Pieter, die op 21 februari in het Friese nagellak maken spel Grouw rijdt.In pakken waaraan maanden in het diepste geheim is gewerkt en die vaak lokale toestanden op de hak nemen, verschijnen al toeterend de gemaskerde Klaasomes ten tonele.Ook hoeven stoute kinderen geen angst meer te hebben: Sint en Piet houden van ieder kind evenveel.Maar ook witte tegenstanders van ZP sorteren weinig effect: zelfs progressieve lieden, die normaal gesproken aanmerkingen uit het buitenland vór zijn, reageren als door een adder gebeten wanneer het over een andere ZP gaat.In België gaat het nog steeds zo, maar in Nederland werd na de Tweede Wereldoorlog 'Pakjesavond' algemeen.Nicolaas - zijn naam zal geen toeval zijn - dompelt ze voor straf in een inktpot, waardoor ze nóg zwarter worden dan hij.Zijn onschuld werd nog versterkt doordat in toenemende mate ook meisjes zijn rol gingen vervullen, een tour de force waaruit blijkt dat hij inmiddels tot een fantasiefiguur was uitgegroeid. .Verzamelaarsplatform Een tegenbeweging liet niet lang op zich wachten.De bal ligt nu bij het Sinterklaasjournaal dat volgend jaar moeilijk kan doen alsof er niets is gebeurd.
Tot in de twintigste eeuw treffen we hem op illustraties in allerlei onbisschoppelijke houdingen aan.
Ik zie wel een mogelijkheid dat bijvoorbeeld burgemeester Van der Laan de organisatoren van de Amsterdamse intocht publiekelijk vraagt iets aan het Pieten-probleem te doen, niet op grond van de wet maar uit consideratie.
De Friese volkskundige Waling Dijkstra meldt dat in Franeker aan het begin van de negentiende eeuw gemaskerde schippersknechten op sinterklaasavond onder 'hoorngetoet en ketelmuziek' rondtrokken, in een gewaad dat 'lelijk en wanstaltig, ook wel onkies' was; 'de duivel met een zwarte keten aan het been.Van der Molen meldt dat de huidige viering dateert van 1908, toen een kleuterjuf de sint qua uiterlijk transformeerde tot een bisschop.In het Friese Grouw komt Sinterklaas helemaal niet langs, maar Sint Pieter, de apostel van de lente, aan wie tot aan de Reformatie de dorpskerk was gewijd.Interessant is het uiterlijk dat Sint Pieter voor 1908 had: een ketting aan zijn been, een oude jas om waarop lekkernijen waren genaaid en een doek voor zijn gezicht die alleen zijn ogen onbedekt liet.De vleeswording van sinterklaas in de prentkunst.Het is hiertegen dat de hooligans protesteren, zonder specifiek programma. .In 1989 diende het Sint Nicolaas Genootschap zich aan, als eerste in een reeks van organisaties die zich vooral keerden tegen winkelbedrijven die alleen Kerstmis wilden propageren.Solitaire Sinterklaas in fantasiekleding op bezoek in België.Hooguit zou het bijvoeglijk naamwoord 'racistisch' van toepassing kunnen zijn, maar dan in de technische zin van 'het racisme betreffend'.Zwarte tegenstanders overtuigen witte liefhebbers zelden, heb ik gemerkt, vooral niet als zij het slavernijverleden erbij betrekken en zichzelf voordoen als verworpenen der aarde.In de Amerikaanse film Krampus uit 2012 is de gelijknamige held nog steeds een solist, hij doet zich bovendien voor als een vijand van Santa Claus.Hij is de rechterhand van de goedheiligman en waakt over de inachtneming van een aantal gedrags- en andere normen.Ik kan alleen maar zeggen dat het niet de Surinamers en Antillianen waren die hiervoor verantwoordelijk zijn; integendeel, de meesten bezaten goede intenties.