dertig thrittig (thritig) dertig throgh.
Woont in Midden Mercia (Engeland).
Colbraendere kolenbrander iemand die houtskool maakt colbraendery kolenbranderij bedrijf dat houtkool maakt colc kolk plas of meer in een uiterwaarde NB de kortingscode b&b hotel kolken in de uiterwaarden van de Yssel en de Rijn colclough laagland bij een kolk NB Colclough familienaam in Engeland cold (ceald, cowd).Sleam slijm, slijk, modder; ON slim, slem; TW sliem; ME slim sleam smalle strook land; WA sliem NB Sliemkampen: straat in Westerbork.The of -the- -te- tussenvoeging 2e naamval VB/AN wittekin de witte kleine de kleine witte; VB/NL niettemin theah ofschoon, echter theahtere raadsman, raadgever thei die, ze, zij; WA dee; ME they theah ofschoon, doch; ME though theah ondanks theaht advies, raad theahtere raadsman thean den.Lettere A letter lettre A letter leuch bv leeg, laag; AH leug; WA leug; WAoud leoch leuch A ley laagte; WAoud leuch; VWoud leeu NB Beuceleuch Buccleuch Buckley de laagte bij de beuken leuch (loech) plaats, verzamelplaats; VW leug ley (lea, leah, ly, leigh) grasland.Aelhorn A ellaern aeling altaarvolk, priesters aeling overig; ON aling aelm (elm, eap, eoppa) elm, olm, iep boom DN aelm NB Almelo, Almen, Almkerk/Zandwijk/ZH Aelm Alm rivier in Noord Brabant aelman priester belast met zorg voor een altaar (ael) en regie voor offerdiensten aelmesse aalmoes.
Calendoren 1381 AD Collendoorn bij Hardenberg in NO Overijssel calends de eerste van de maand van de Romeinse kalender cales caleche open koets; ON cales calf (caelf) kalf calfel kalfsvel, perkament; ON calfel callan roepen, zeggen, kletsen, mededelen; NV praten, redeneren; WA kallen babbelen, praten.
Caemp (tune) kamp afgepaald stuk land, akker, veld; TW kaamp, kamp, kampke caemp kamp stuk ontgonnen land caemp kamp stuk land van 2 akker 4 Ha caemp bivak, leger, legerplaats, rustplaats; ON camp caemp (caempere) strijder, vechter; ON cemp, kemp caempan ww kampen, strijden, vechten;.
Primair zijn dat Anglisch en Anglesch in voormalig Angelland en Anglesh in Engeland en Schotland.
Feald (falt) hoop, stapel, berg; WA vaalt VB Een feald ( hoop) turf.
De spelling van alle Anglische woorden is geschreven zo dicht mogelijk bij de oorspronklijk geachte Anglische spelling.
Hamma inham, bocht; VW hamme hammere bewoner (eigenaar) van een ham (heem, huis) hamol hamel engerling larve van meikever hamol (wedher) hamel gekastereerde ram; KA hamol; ON hamel hamric versterkt huis, borg, burgt hamric onderlopend grasland bij hoogland hamsted A hamstede hamstede (hamsted) heemstede groot.
Saelge salie kruid ON saelge, sailge saelig zalig saelig (gesaellig) gezellig, happy, blij; KA saelig; ON ghesellig; ME cosy saelighed (gesaelighed; selighed) gezelligheid; KA saelighed saeliglice happy, gezegend saeman (saman) zeeman saeman schijnen, lijken saena langzaam, traag saenan talmen, zeuren saencal droefig, naar, triest, moedeloos.Maser knoest masse mand masse mis (kerkdienst) masser hogepriester masspreost hogepriester mastic mastic welgeurige hars; ON mastic matar machtig* mate (gemate) maat, kameraad; WA maot; NH meet; ME mate mate (met, med, maota) maat, nat gelegen grasland PgAng/Oxe mathe (maed, maedwe) made, maat, weide, grasland;.Mercurieus is namelijk altijd afgebeeld met een vleugel aan elke voet om zijn dynamiek te symboliseren.Later genaamd De Rode Brug.Het Maleis (ML) heeft roots in het Arisch (Indo-Germaans) via het Indisch van de Hindu's in India.Scarfian schrapen, verbrijzelen scarm scherm; AF skerm scarm strook langs weg tegen afbrokkeling; WA scharm scarman schermen, beschermen; DR scharmen; AF skerm scarman turfboer scarn minachting scarnan minachten scarp scherp, precies, spits; twah scharp; WA skarp, skerp; WAoud scharp; ME sharp scarpan scherpen, slijpen scarran.VB Bonner iemand van/uit Bonn.

) pleay strand, landhoek, uiterwaarde; ON pley NB Pleyweg (N325) tussen Arnhem en Westervoort.