Een landmassa toont, die pas sinds kort ontdekt is?
It's only recently that Director Fury gave me access to this.
Ten eerste, ben je pas sinds kort betrokken in het leven van je zoon.Nou, om te beginnen, maak je pas sinds kort deel uit van je zoons leven.For one, you haven't been involved in your son's life until recently.Unchanged since the Pleistocene Epoch and only recently rescued from extinction.Ik heb pas sinds kort toegang van directeur Fury.En deze opvatting groeit tegelijkertijd met het idee.
Indeed, even if it is only recently that the media have begun publicising it, the precautionary principle has not only just made its appearance on the international legal scene.
She told me that only recently she understood her son could lay claim to the title.
Kennen zij elkaar al lang?
Zoals je ziet is dat hek maken minecraft veranderd, maar pas sinds kort.These examples may contain rude words based on your search.Deskundigen zijn het daar al lang over eens, maar deze boodschap is pas sinds kort na de nodige tijd en inspanning doorgedrongen tot de politiek.For example, like this secular map may show a portion of land which was discovered only recently?Pas sinds kort is er een gemeenschappelijk debat opgestart en ik persoonlijk heb meerdere malen dit Parlement in de informele vergaderingen van de bevoegde ministers vertegenwoordigd.We denken pas sinds kort dat er misschien niemand na ons komt, dat wij wellicht in staat zijn, om al het leven op de planeet te vernietigen.Elapsed time: 117.He wouldn't even tell his name to people until recently.Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk, dat een eeuwenoude kaart.I didn't even find out about them until recently.Search pas sinds kort in: Definition, synonyms only recently, hij vertelt pas sinds kort hoe-ie heet.Onveranderd sinds het geologische tijdperk en pas sinds kort gered van uitsterving.