Sidecode 2 Om problemen met serievorming en stigmatisering zoals bovengenoemd te voorkomen besloot de RDW het in sidecode 2 anders aan te pakken.
Vanaf sidecode 7 werd deze ook weer als beginletter gebruikt.Het is erkende lamineerders toegestaan om (delen van) hun productievolume door een andere erkende lamineerder te laten uitvoeren onder het identificatienummer van make up proefmonsters de eerstgenoemde.De totale uitgifte betrof zodoende SP-001-B t/m SP-154-P; iets meer dan 9100 kentekens."Sidecode" verwijst naar het gelijktijdig ingevoerde systeem van letters en cijfers waaruit unieke kentekens sindsdien opgebouwd worden.De W wordt vanaf sidecode 1 als beginletter gebruikt voor aanhangerkentekens.Ook FDx begon daar.(51) De lettergroep HC werd op ingevoerd.Kentekencombinaties die zijn overgeslagen, bijvoorbeeld als gevolg van de voortijdige overstap op een nieuwe sidecode, worden door de RDW achtergehouden voor mogelijk gebruik in de toekomst.Het eerstvolgende geldige kenteken na GB-001-B is GB-031-B.(61) Sidecode 6 Toen sidecode 6 al een tijdje in omloop was voor lichte bedrijfswagens (V-reeks) keerde de K op plotseling terug in de uitgifte met het kenteken 01-VH-NK.Volgorde van de volgletters Sidecode 4 en hoger: B, D, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, V, X, Y,.
De toekomst van het systeem Binnen het systeem met de bovengenoemde regels zijn er nog vier nieuwe sidecodes mogelijk.
Is uw nummerbord gestolen of heeft u een extra nummerbord voor uw aanhangwagen nodig?
Bij kentekens voor lichte bedrijfswagens is in sidecode 6 iets soortgelijks als bovenstaand gebeurd.
Uitgifte van de volgende lettergroepen is door controverse voortijdig afgebroken: Sidecode 9: SP (zie hier ).Dat was echter van korte duur want in sidecode 5 werd de Y alweer geschrapt, net als.Op de website van de RDW staat een overzicht van de afmetingen.Op de achterzijde van de kentekenplaat moet lamineerder 2 echter wel zijn eigen lamineerderswaarmerk inslaan (in dit geval dus "2.Toen alle mogelijke kentekennummers hiervan afgegeven waren (GV-00-01 t/m 99-GV-99 is de RDW weer opnieuw begonnen met sidecode.In de rest van de terreinen mag dus niet gezocht worden.Er bleek waarschijnlijk een fout te zijn gemaakt in het productieproces.Jaartal weeknummer: Eerste twee cijfers zijn het jaartal; laatste twee cijfers zijn het weeknummer ( week 17).Omdat dit feitelijk registratienummers zijn en geen kentekens gaat de uitzonderingspositie dus niet geheel.Voor 1 februari 2003 moesten de oude gele kentekenplaten van alle motorvoertuigen vervangen zijn door de nieuwe kentekenplaten.Sidecode 2 en 3 zijn overgeslagen in de opleggerserie.(13a) De overgang van sidecode 1 naar 2 lag ergens tussen 1 en 8 december 2016.De lettergroep DE bestond eigenlijk al sinds 1978.