Artikel 1 "De EU is enorm belangrijk voor onze welvaart, cultuur, vrede en veiligheid.
SP "De Europese Unie kan in haar huidige vorm niet verder.50plus kiest voor een praktische, kritische en realistische aanpak.De EU moet transparanter, democratischer en efficiënter worden gemaakt.Brussel faciliteert met name multinationals en fixeert zich op 'economische groei' en 'handel' ten koste van mens, dier, natuur en milieu.De Vrijzinnige Partij wil wel veel meer democratisering van EU door afschaffen van Raad how to make a cdn van Ministers en betere controle op de Europese Commissie ( zie DiEM 2025.Wij willen een Europa goedkoop kerstmenu maken waar alle Europeanen de vruchten kunnen plukken van vrij reizen, werken onder eerlijke voorwaarden en studeren over grenzen heen.".D66 wil Europa daarom democratischer en daadkrachtiger maken.".Europa gaat niet alleen om markt en munt, maar ook om mens en milieu.Nieuwe Wegen "De EU bemoeit zich nu met veel te veel zaken en legt ons allerlei onnodige regels.
ChristenUnie "De ChristenUnie vindt Europese samenwerking waardevol, maar de huidige Europese Unie bemoeit zich met veel te veel.
Bij voorstellen tot machtsoverdracht komt er een bindend referendum." 50Plus "50plus is tegen het uittreden van Nederland uit de Europese Unie (EU).
D66 "Als we grensoverschrijdende vraagstukken over klimaat, terrorisme, vluchtelingen, energie, veiligheid en handel op willen lossen, dan moet dat samen met Europa.
Buiten de EU raken we veel van onze verworvenheden kwijt.Uit de EU stappen zal Nederland grote economische schade brengen en veiligheidsrisicos geven.".OndernemersPartij "De OP is op termijn een voorstander van een meer democratische.SGP "De EU van de toekomst moet er radicaal anders uitzien dan de EU die we tot nu toe hadden.Turkije how to make black ops 2 run smoother pc kan op dit moment onder geen beding toetreden tot.Ook is gezamenlijke Europese aanpak van criminaliteit en terrorisme noodzakelijk.De EU heeft ons vrede en economische voorspoed gebracht, maar de mensen herkennen zich niet meer in de logge, ondoorzichtige en ondemocratische Brusselse machinerie.Samenwerken binnen Europa is goed voor onze economie en de aanpak van gezamenlijke problemen op het gebied van milieu en veiligheid, maar we willen geen Europa dat zich bemoeit met onze sociale woningbouw, het grote bedrijfsleven bevoordeelt en ongeremde arbeidsmigratie toestaat.Het is goed om samen als blok problemen op te lossen.We willen geen verdere overdracht van macht aan Brussel.

De grote uitdagingen van deze tijd (zeker werk, een goed klimaat, een veilige wereld) kunnen we samen beter aan dan als klein land alleen.
De EU maakt een pas op de plaats en 50plus wil geen nieuwe landen toelaten.
Maar de EU moet veel eenvoudiger en flexibeler.